PREINSOLVENTA

  • Mandat ad-hoc. Dacă societatea are probleme majore cu fluxul de numerar, pentru a evita insolvența, te ajut prin negocierea cu creditorii, ca și mandatar ad-hoc, pentru a depăși starea de dificultate financiară.
  • Concordat preventiv. Analizez situația și îți ofer recomandări cu privire la încheierea unuicontract între societatea debitoare si creditorii care dețin cel puțin două treimi din valoarea creanțelor acceptate și necontestate, prin care propunem un plan de redresare și de acoperire a creanțelor creditorilor.

INSOLVENTA SI LICHIDATOR JUDICIAR

Insolvența. O societate își declară, la Tribunal, starea de insolvență, atunci când nu mai deține fonduri bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Insolvența nu înseamnă faliment. Compania are posibilitatea de a-și declara intenția de reorganizare, pe baza unui plan. În această etapă, asigur https://soft-build.com/wp-content/uploads/2020/06/fa-o-fapta-buna-1.jpgistrarea procedurii judiciare și supraveghez activitatea societății aflate sub incidența Legii nr. 85/ 2014, care-și desfășoară activitatea în continuare.

  • Reorganizarea judiciară. Analizez cauzele insolvenței și-mi exprim opinia cu privire la posibilitatea de redresare financiară a societății. Se întocmește un plan de reorganizare, un program de plăți, ce trebuie supus aprobării creditorilor societății. Planul de reorganizare poate să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii societății, fie lichidarea unor bunuri din averea acesteia, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare.
  • Faliment. Dacă societatea nu poate fi reorganizată pe baza unui plan, intră în lichidare judiciară și asigur procedura de valorificare a activelor, pentru acoperirea creanțelor creditorilor. Procedura de faliment se finalizează printr-o sentință de radiere a societății din Registrul comerțului.

CONSULTANTA AFACERI

  • Consultanță financiară. Asigur servicii în dezvoltarea managementului financiar, consultanță privind organizarea contabilității financiare și de gestiune, consultanță în întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli a societății și consultanță privind optimizarea fiscalității.
  • Consultanță în afaceri. Contribui la întocmirea unui plan de afaceri, identific oportunități de extindere a afacerii și asigur asistența în negocierea cu autoritățile române.
keyboard_arrow_up